Michel DeGraff:: linguistics and education in Haiti

Michel DeGraff:: linguistics and education in Haiti2019-03-14T10:17:23+00:00

A project for the development, evaluation and dissemination of active-learning resources in Kreyòl to help improve Science, Technology, Engineering and Math (STEM) education plus leadership and management in Haiti.

Paj Facebook Inisyativ MIT-Haiti / MIT-Haiti Initiative. Please “like” and “share” / Tanpri, renmen epi pataje.

(also see other recent publications in linguistics)

Against apartheid in education and in linguistics: The case of Haitian Creole in neo-colonial Haiti
Foreword to: Decolonizing foreign language education: The misteaching of English and other colonial languages
edited by Donaldo Macedo, Routledge, 2019

“Ochan pou Pwòf Yves Dejean” (Michel DeGraff)
“Réflexions sur un projet d’Académie du créole haïtien” (Yves Dejean)

Do.Kre.I.S. Revue haïtienne des cultures créoles. #2 Miroir / Miwa, 2018.

An n konprann Chante Alfabè Kreyòl La
(Michel DeGraff & Mandaly Louis-Charles)
Potomitan: Site de promotion des cultures et des langues créoles.

Yon òdonans an kreyòl nan Lakou d Apèl Okay: Yon egzanp istorik ki merite suiv
Le Nouvelliste, October 22, 2018

Expanding the reach of science: Science education could bring new opportunities to developing countries
Article by Neil Savage in Nature, volume 562, October 4, 2018, with a mention of the MIT-Haiti Initiative

Kreyòl, pedagogy and technology for opening up quality education in Haiti: Changes in teachers’ metalinguistic attitudes as first steps in a paradigm shift” 
(co-authored with Glenda S. Stump)
Language: Journal of the Linguistic Society of America, vol. 94, no 2, 2018

Error correction and social transformation in Creole studies and among Creole speakers: The case of Haiti
Language in Society, vol. 47, no 3, 2018

Edikasyon an kreyòl:  Ki avantaj pou Ayiti?
Konvèzasyon ak Konpè Sevè pou emisyon nan Zanmi Lanati nan mwa d jen 2018

The language we speak.  Education, innovation and the future of Haiti.
Interview for Traces & Dreams with Nerina Finetto, May 2018

The language we speak.  Education, innovation and the future of Haiti.”  
(2-minute trailer for 30-minute video) Interview for Traces & Dreams with Nerina Finetto, May 2018

Fòk lang nou kore edikasyon ak inovasyon pou yon demen miyò ann Ayiti.”  
(Entwodiksyon 2 minit an kreyòl) Konvèzasyon ak Nerina Finetto pou emisyon nan Traces & Dreams nan mwa d me 2018

Wòl lengwis nan kore bon jan edikasyon pou respè dwa moun
Le Nouvelliste, May 11, 2018

Linguistics’ role in the right to education
Science Magazine, volume 360, issue 6388, page 502, May 4, 2018

Dezòd e koripsyon nan Akademi Kreyòl Ayisyen
AyiboPost, Avril 2018

Kat (4) kesyon fondamantal pou Prezidan Akademi Kreyòl Ayisyen (AKA) ansanm ak “majorite” Akademisyen yo
In Le Nouvelliste, March 5, 2018

Kesyon pou Pwofesè Michel DeGraff sou lèt tou louvri li a konsènan Akademi Kreyòl Ayisyen
In Le National, February 22, 2018

Lèt tou louvri konsènan deriv nan Akademi Kreyòl Ayisyen
On Facebook, February 19, 2018

Interview with Ed Lozama on star soccer player Sherly Jeudy (of Haiti’s Women’s U20 national team) and the use of Haitian Creole vs. French in the media
at Radio Nationale d’Haïti, January 31, 2018

Interview with Marcus James on the history, rationale and objectives of the MIT-Haiti Initiative
at Big City Boston 101.3 FM Radio Station, November 21, 2017

Boston Public Schools’ Dual Language program in English and Haitian Creole
Boston Neighborhood Network, November 16, 2017

Google et MIT s’associent pour promouvoir le créole haïtien
In LOOP Haiti, November 3, 2017

MIT-Haiti, Google team up to boost education in Kreyòl
In MIT News, October 30, 2017

Pami lang lokal yo, se lang kreyòl Ayiti ki pi popilè sou Twitter
In LOOP Haiti, October 28, 2017

Michel DeGraff on English/Kreyòl Dual Language program in Boston Public Schools
Boston Neighborhood Network, September 25, 2017

A Haitian Creole program for preschoolers arrives in Mattapan
In Boston Globe, September 7, 2017

An n konprann Chante Alfabè Kreyòl La
In Potomitan, 2017

Konprann ki jan pwoblèm lang afekte edikasyon ann Ayiti
AyiboPost, 17 avril 2017

How Discrimination Nearly Stalled a Dual-Language Program in Boston.
In The Atlantic Monthly, April 7, 2017.

La « MIT-Haïti initiative » s’engage dans l’amélioration du système éducatif haïtien.
In Le Nouvelliste, April 4, 2017

La langue maternelle comme fondement du savoir: L’Initiative MIT-Haïti: vers une éducation en créole efficace et inclusive.
Revue transatlantique d’études suisses, 6/7, 2016/17

Mother-tongue books in Haiti: The power of Kreyòl in learning to read and in reading to learn
Prospects: Comparative Journal of Curriculum, Learning, and Assessment.  March 2017.

Lang matènèl, pedagoji entèraktif, lojisyèl edikatif nan Inisyativ MIT-Ayiti: ‘Twa wòch dife’ pou bon jan edikasyon ak inovasyon alawonnbadè ann Ayiti
The Journal of Haitian Studies, 22.2., 2016

Inisyativ MIT-Ayiti ap kore edikasyon san baryè sou Kanpis UEH nan Limonad
Le Nouvelliste, 2 septanm 2016 (avèk Pwof. Audalbert Bien-Aimé, Prezidan Konsèy Jesyon Kanpis Henry Christophe, Limonad, Inivèsite Leta d Ayiti)

Haiti’s “linguistic apartheid” violates children’s rights and hampers development
In openDemocracy, January 2017

Diskriminasyon lengwistik” ann Ayiti se yon mepri pou dwa timoun epi sa frennen devlopman peyi a
In openDemocracy, January 2017

Comments from Linguistics Society of America to the United Nations on the Linguistics Rights of Children,
October 17, 2016.

The MIT-Haiti Initiative: An International Engagement (by Haynes Miller)
MIT Faculty Newsletter, October 2016.

Inisyativ MIT-Ayiti: Yon Angajman Entènasyonal (atik Haynes Miller)
MIT Faculty Newsletter, October 2016.

Linguistic equality is a precondition for political and economic equity
Boston Review, May 9 2016.

Pour une vrai solidarité entre Haïti et la France vers le développement durable et le respect mutuel de nos droits linguistiques (Lettre ouverte à l’ambassadeur de France en Haïti, Madame Élisabeth Béton Delègue.
Le Nouvelliste, 21 décembre 2015.

Defann franse pa vle di sakrifye kreyòl (yon nòt sou Dany Laferrière nan Académie Française)
Le Nouvelliste, 17 juin 2015.

“VIDEO Chante Alfabè Kreyòl La, Vèsyon # 1.”
YouTube

“VIDEO Chante Alfabè Kreyòl La, Vèsyon # 2: Quand Surtab fait la promotion du Kreyòl Ayisyen.”
LOOP Haiti, 28 octobre 2015.

Chante Alfabè Kreyòl La: Surtab et MIT-Haiti Initiative s’unissent pour la promotion du créole.”
In Le Nouvelliste, 27 octobre 2015.

“Le créole haïtien à la conquête des sciences.”
In Le National, 15 octobre 2015.

“Haitian educators and MIT faculty develop Kreyòl-based teaching tools.”
In MIT News, October 7, 2015.

Sizyèm Atelye MIT-Ayiti sou aprantisaj aktif ki san baryè e ki kore ak teknoloji.
Bèl konbit ant MIT epi Inivèsite Leta Ayiti (UEH) sou Kanpis Henry Christophe ki nan Limonad (CHCL), 24-26 out 2015.

“Three questions: Michel DeGraff on Haiti’s new policy for teaching in Kreyòl”
In MIT News, July 20, 2015.

“Michel DeGraff: Lang kreyòl la se yon lang total kapital”
(Ribrik “Konnen Akademisyen nou yo”), In Le Nouvelliste, 29 jen 2015.

Three-minute award-winning video: Opening up education in Haiti
From Teaching and Learning Video Showcase organized by National Science Foundation, May 2015.

Revolutionizing education in Haiti
Spotlight article, National Science Foundation, Center for Innovative Research in Cyberlearning, May 2015

“France’s misconceived ‘Marshall Plan’ for Haiti”
In Le Monde Diplomatique, 24 May 2015.

“Le devoir néo-colonial et le non-devoir de maison du président François Hollande.”
In Le Nouvelliste, 15 mai 2015.

“Comments on My Acceptance of the MIT Martin Luther King Jr. Leadership Award Haiti-Education”
In MIT Faculty Newsletter, February 2015.

“Reyaksyon m apre mwen te resevwa pri MIT Martin Luther King Jr. nan MIT nan dat 4 fevriye 2015 Leadership Award “
In Le Nouvelliste, 4 mas 2015.

“Haiti-Education: De la nécessité d’une éducation inclusive liée à la technologie de pointe.”
In Haiti Press Network, 15 janvier 2015.

Senkyèm Atelye MIT-Ayiti sou aprantisaj aktif ki san baryè e ki kore ak teknoloji
Presentation to start 5th MIT-Haiti workshop on active learning of STEM, Port-au-Prince, January 15, 2015

January 1st, 1804 — January 1st, 2015: How to finish the un-finished Haitian revolution
Keynote speech at 16th Annual Haitian Independence Day Gala in Massachusetts, January 3rd, 2015

“This village school in Haiti helped propel a national movement to teach kids in Creole”
Amy Bracken, Public Radio International, December 22, 2014.

Prezantasyon sou Inisyativ MIT-Ayiti nan 42yèm Konsèy Gouvènman nan Biwo Premye Minis, Prezantasyon sou Skype, 5 novanm 2014
Presentation to the 42nd Government Council at the Primature in Port-au-Prince, via Skype, November 5, 2014

Prezantasyon pou direktè lise nan depatman lwès Ayiti
Presentation to directors of public high-school in Haiti’s West Department, Jacmel, Haiti, October 27, 2014.

“Pou ki sa mwen te poze kandidati m pou mwen rantre kòm Akademisyen nan Akademi Kreyòl Ayisyen an”
In Le Nouvelliste, October 28, 2014.

LSA Member Spotlight, October 2014: Michel DeGraff
Linguistics Society of America

“A Creole solution for Haiti’s woes”
In New York Times, August 1, 2014.

“MIT Sloan Executive Education Hosting Haiti Prime Minister Laurent Lamothe on MIT-Haiti Initiative”
Business Wire , June 5, 2014.

“MIT-Haiti Initiative to help Haiti”
New England Cable News Business, May 7, 2014.

“Atelye fòmasyon sou byoloji, matematik ak fizik pa yon gwoup pwofesè inivèsite MIT nan Otèl Le Plaza soti 24 pou rive 27 “
On website of Ministère de la Communication, Government of Haiti, March 24, 2014.

“Inisyativ MIT-Ayiti ap kore edikasyon san baryè ann Ayiti”
In Le Nouvelliste, March 20, 2014.

“Open Education Resources and Active Learning in Haiti”
(with Molly Ruggles and Vijay Kumar) EdTech Times Blog of MIT’s Office of Educational Innovation and Technology, December 17, 2013.

“Vers une utilisation des outils technologiques en créole dans l’enseignement en Haiti”
In Le Nouvelliste, August 16, 2013.

“MIT-Haiti Initiative Uses Haitian Creole to Make Learning Truly Active, Constructive and Interactive”
In Educational Technolology Debate: Exploring ICT and Learning in Developing Countries, July 2013.

Ayiti, ann avan! (Go, Haiti, go!)
Visit of Haiti’s Prime Minister Laurent Lamothe to MIT for the signing of an agreement between Haiti’s Ministry of Education and the MIT-Haiti Initiative, April 17, 2013

Ayiti pare (Haiti is ready)
A video introduction to the MIT-Haiti Initiative, George Zaidan & Per Hoel, April 2013

“How Science, Math and Creole Education Can Lead to Prosperity in Haiti”
In Caribbean Journal, May 14, 2013.

“MIT and Haiti sign agreement to promote Kreyòl-language STEM education: Initiative designed to help Haitians gain technical education”
In MIT News, April 17, 2013.

“Landmark MIT-Haiti Initiative Will Transform Education In Haiti”
In Wall Street Journal (online), April 17, 2013.

“Haiti et MIT signent pour une éducation mieux adaptée “
In Le Nouvelliste, April 17, 2013.

“Men anpil, chay pa lou: An nou sèvi ak lang kreyòl la pou bonjan edikasyon ak rechèch ann Ayiti”
In Akademi Kreyòl Ayisyen: Ki pwoblèm? Ki avantaj? Ki defi? Ak kolòk entènasyonal sou Akademi Kreyòl Aysiyen an, 2013.

“Many hands make the load lighter: Haitian Creole and technology-enhanced active learning toward quality education for all in Haiti.”
In Proceedings of the Sixth Conference of Learning International Networks Consortium (LINC 2013), April 2013.

“Ti koze ak pwofesè Michel DeGraff sou nouvo teknoloji pou ansèyman syans ak matematik ann Ayiti”
Nan AlterPresse, 6 janvye 2013.

“DeGraff awarded one-million NSF grant for linguistics research in Haiti”
In MIT News, October 3, 2012.

“Interview with Michel DeGraff about NSF grant”
In Said and Done, MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences, October 16, 2012.

“Pour une éducation pratique et moderne”
In Le Nouvelliste, Avril 3, 2012.

Mother Tongue Books

“MIT’s Michel DeGraff on Expanding Access to Education in Haiti”
In Education Portal, September 2011.

“Our word is our bond”
In Voices from Haiti, September 2011.

“Se pawòl nou ki mare nou ansanm”
In Voices from Haiti, September 2011.

“The Power of Creole”
In Boston Globe, July 24, 2011.

“Pouvwa kreyòl la”
In Alterpresse, November 7, 2011.

“A champion of Creole”
In MIT News, May 12, 2011.

“Should Creole replace French in Haiti’s schools?”
In BBC News, August 23, 2011.

“Should Haiti’s kids learn in Creole rather than French?”
In BBC News, August 19, 2011.

“Baryè lang ann Ayiti: Kreyòl se lang peyi a; se pou sa fòk lekòl fèt an Kreyòl”
In Le Nouvelliste, August 20, 2010.

“Language barrier: Creole is the language of Haiti, and the education system needs to reflect that”
In Boston Globe, June 16, 2010.